PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1A 

11:15

Świetlica

11:15

Świetlica

11:40

Świetlica

11:20

Świetlica

12:40

Świetlica

1B

13:00

Świetlica

13:00

Świetlica

13:00

Wychowawca

12:00

Świetlica

12:10

Wychowawca

2A

12:40

Świetlica

12:40

Świetlica

13:10

Wychowawca

12:00

Wychowawca

12:40

Wychowawca

2B

11:20

Świetlica

11:15

Świetlica

12:40

Świetlica

11:20

Wychowawca

12:00

Świetlica

3A

12:40 

Świetlica

12:10

Świetlica

12:10

Świetlica

13:40

Świetlica

11:35

Świetlica

3B

13:10

Wychowawca

12:45

Świetlica

13:40

Świetlica

12:15

Świetlica

13:40

Wychowawca