Ważne terminy w roku szkolnym 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09. 2020
Test diagnozujący w klasie IV 7.09.2020
Test diagnozujący w klasie IV -matematyka 9.09.2020
Test diagnozujący w klasie VII -matematyka 17.09.2020
Apel  z okazji wybuchu II wojny światowej 2.10.2020
Ślubowanie klas pierwszych  14.10.2020
Zebrania z rodzicami  22.10.2020
Apel z okazji odzyskania Niepodległości 10.11.2020
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  12 - 13.11.2020
Egzaminy próbne dla klas VIII  23 - 25.11.2020
Dzień Praw Człowieka

 10.12.2020

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną na I semestr do 10.12.2020
Zebranie z rodzicami 10.12.2020
Jasełka szkolne

 

 22.12.2020

 

Przerwa świąteczna 23.12-1.01.2021
Wystawienie ocen na I semestr do 25.01.2021
Rada klasyfikacyjna i zatwierdzająca 27.01.2021
Zebrania z rodzicami 28.01.2021
Rada podsumowująca 4.02.2022
Początek drugiego semestru 1.02.2021
Ferie zimowe 4-17.01.2021
Zebrania z rodzicami 25.03.2021
   
Ferie świąteczne 1.04 - 6.04.2021
Egzamin próbny w klasie VIII 1.03 - 3.03.2021
Dzień otwarty dla kandydatów  11.03.2021
Zebrania z rodzicami 25.03.2021
Ferie świąteczne 1.04 - 6.04.2021
Dzień otwarty dla kandydatów 10.04.2021
Wystawienie ocen proponowanych 19.05.2021
Zebranie -informacja o proponowanych ocenach na II semestr  20.05.2021
Egzamin dla klas VIII 25.05 - 27.05.2021
Święto szkoły 2.06.2021
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4.06.2021
Dyskoteka dla klas VIII 11.06.2021
Rady klasyfikacyjne 15.06.2021
Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021