Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09. 2023
Zajęcia integracyjne dla wszystkich klas 5.09.2023
Zebranie z rodzicami dla klasy 1 SP 4.09.2023
Zebranie z rodzicami pozostałych klas 7.09.2023
Rada Pedagogiczna - nadzór pedag., ocena pracy, program prof.-wych.) 14.09.2023
Zebranie Rady Rodziców 21.09.2023
Apel - rocznica wybuchu II wojny światowej 29.09.2023
Zebranie z rodzicami 26.10.2023
Dni wolne od zajęć dyd-wych 2-3.11.2023
Apel - Odzyskanie Niepodległości 10.11.2023
Dzień Praw Człowieka  8.12.2023
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną na I semestr, zebranie z rodzicami 14.12.2023
Jasełka szkolne 22.12.2023
Przerwa świąteczna 23.12.2023 - 1.01.2024
Wystawienie ocen za I semestr 10.01.2024
Rada Pedagogiczna - klasyfikacja i zatwierdzenie ocen  11.01.2024
Ferie zimowe  15.01- 26.01.2024
II półrocze  od 15.01.2024
Zebranie z rodzicami  7.03.2024
Przerwa świateczna 28.03 -2.04. 2024
Apel - Konstytucja 3 Maja 30.04.2024
Dni wolne od zajęć dydakt -wych 7-9.05.2024
Dni wolne od zajęć dydakt -wych 13.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydakt - wychow 31.05.2024
Wystawienie ocen proponowanych+zagrożenia 3.06.2024
Wystawienie ocen końcoworocznych 17.06.2024
Zebranie z rodzicami - informacja o zagrożeniach 6.06.2024
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 18.06.2024
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca 19.06.2024
Święto Szkoły 19.06.2024
Porządkowanie sal lekcyjnych u uzupełnianie dokumentacji 20.06.2024
Zakończenie roku szkolnego 2023/24

 21.06.2024

Rada Pedagogiczna podsumowująca 21.06.2024