Ważne terminy w roku szkolnym 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego   1.09. 2021
Zebrania z rodzicami   1-3.09.2021
Apel  z okazji wybuchu II wojny światowej   30.09.2021
Ślubowanie klas pierwszych    14.10.2021
Rada pedagogiczna - omówienie egzaminów klas ósmych    21.10.2021
Apel z okazji odzyskania Niepodległości   10.11.2021
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych    12.11.2021
Zebranie z rodzicami    18.11.2021
Egzaminy próbne kla klasy ósmej  

 22-26.11.2021

Dzień Praw Człowieka   10.12.2021
Wystawienie zagroże ńoceną niedostateczną na I semestr   16.12.2020
Zebrania z rodzicami  

 

16.12.2021

 

Jasełka szkolne   22.12.2021
Przerwa świąteczna   23.12-1.01.2022
Wystawienie ocen na I semestr   24.01.2022
Rada klasyfikacyjna i zatwierdzająca   27.01.2022
Zebrania z rodzicami   27.01.2022
Ferie zimowe   31.01-11.02.2022
     
Początek drugiego semestru   14.02.2022
Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr   17.02.2022
 Koniec lutego/początek marca - egzaminy próbne dla klas ósmych    
 Zebranie z rodzicami    7.04.2022
Ferie świąteczne   14.04 - 19.04.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   2.05.2022
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, matury   4-6.05.2022
Wystawienie ocen proponowanych   18.05.2022
Zebranie z rodzicami   19.05.2022
Egzamin klas ósmych   25-27.05.2022
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   25-27.05.2022
Wystawienie ocen na koniec roku    10.06.2022
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna   13.06.2022
Rada pedagogiczna zatwierdzająca   14.06.2022
Święto szkoły   15.06.2022
Dyskoteka dla klasy ósmej   10.06.2022
Zakończenie roku szkolnego   24.06.2022
Rada pedagogiczna podsumowująca   28.06.2022