Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09. 2022
Zajęcia integracyjne dla wszystkich klas 2.09.2022
Zebranie z rodzicami pozostałych klas 8.09.2022
Apel z okazji wybuchu II wojny światowej 30.09.2022
Uroczystość nadania imienia LO i ślubowanie klas pierwszych 14.10.2022
Rada Pedagogiczna - omówienie matur i egzaminu 8-klasisty 20.10.2022
Apel z okazji Odzyskania Niepodległości 10.11.2022
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 12.11.2022
Zebranie z rodzicami 27.10.2022
Dzień wolny od zajęć dyd-wych 31.10.2022
Apel - Odzyskanie Niepodległości 10.11.2022
Dzień Praw Człowieka  9.12.2022
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną na I semestr 15.12.2022
Zebranie z rodzicami - informacja o zagrożeniach 15.12.2022
Jasełka szkolne 22.12.2022
Przerwa świąteczna 23.12 - 1.01.2023
Wystawienie ocen za I semestr 11.01.2023
Rada Pedagogiczna - klasyfikacja i zatwierdzenie ocen  12.01.2023
Ferie zimowe  13.02 - 26.02.2023
II półrocze  od 16.01.2023
Zebranie z rodzicami  2.03.2023
Dzień wolny od zajęć dydakt - wychow. 2.05.2023
Dzień wolny od zajęć dydakt - wychow. 4.05 - 9.05.2023
Wystawienie ocen proponowanych i zagrożeń 24.05.2023
Zebranie z rodzicami - informacja o ocenach proponowanych 25.05.2023
Dni wolne od zajęć dydakt - wychow 9.06.2023
Wystawienie ocen końcoworocznych 19.06.2023
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 20.06.2023
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca 21.06.2023
Święto Szkoły 21.06.2023
Zakończenie roku szkolnego 2022/23

 23.06.2023

Rada Pedagogiczna podsumowująca 28.06.2023