Historia szkoły

Adres Smocza 19 na edukacyjnej mapie Warszawy istnieje od lat 60-ych ubiegłego wieku. Budynek Szkoły Podstawowej nr 170 powstał w ramach programu oświatowego i pod hasłem „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Jej mury przez kilkadziesiąt lat opuściło wiele roczników absolwentów. Z czasem dawni uczniowie zaczęli tu przyprowadzać swoje dzieci, a nawet … wnuki.
Aż przyszedł rok 1999 i kontrowersyjna dla wielu, gorąco dyskutowana decyzja o przekształceniu systemu oświaty. Decyzją władz miasta SP nr 170 miała wygasnąć, a na Smoczej 19 powołano do istnienia Gimnazjum nr 49, od 2002 roku noszące imię Stefana Starzyńskiego. Zadnie pokierowania nową placówką powierzono pani Elżbiecie Milewskiej, która była dyrektorem szkoły przez cały okres jej istnienia, z wyjątkiem ostatniego roku, kiedy to obowiązku kierowania placówką – wtedy już Szkołą Podstawową nr 389 z Oddziałami Gimnazjalnymi, podjęła p. Sylwia Jakieła. Grono pedagogiczne, w którego skład weszli zarówno nauczyciele SP nr 170, jak i nowi pracownicy, z zapałem przystąpiło do uczenia – przede wszystkim siebie, jak pracować z młodzieżą w burzliwym okresie dojrzewania oraz jak realizować nowe cele, zadania, wdrażać bardziej skuteczne metody nauczania. 

Był to też czas, kiedy rodzice i uczniowie przestali automatycznie wybierać w celu kontynuowania nauki gimnazja rejonowe, lecz zaczynali szukać szkół mających w swojej ofercie coś, co odpowiadało ich oczekiwaniom. Nasza szkoła postawiła na innowacyjność, zwłaszcza w nauczaniu matematyki, a z czasem także języków obcych, z językiem hiszpańskim jako wiodącym.
O tym, że obraliśmy dobrą drogę, świadczą dobitnie efekty pracy szkoły. Od początku istnienia stopniowo nasze gimnazjum pięło się w górę w górę w rankingach. Z roku na rok trzecioklasiści uzyskiwali coraz wyższe wyniki z egzaminów na koniec gimnazjum, powiększało się też grono laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Rosła też liczba kandydatów chcących kontynuować naukę właśnie na Smoczej. Oprócz wysokiego poziomu nauczania przyciągała ich dobra atmosfera, wybitni nauczyciele, możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych, sukcesy odnoszone w sporcie.
Decyzja o likwidacji gimnazjów, wynikająca z reformy systemu oświaty, realizowanej od 2017 r., zmobilizowała do walki o zachowanie dorobku szkoły i wykorzystanie go w przyszłości nauczycieli, rodziców i uczniów. W związku z tym naszym celem stało się przekształcenie Gimnazjum nr 49 w liceum. Starania o jego realizację rozpoczęliśmy od utworzenia Komitetu Społecznego „Tak dla LO na Smoczej”. W wyniku kompromisu zawartego z władzami dzielnicy Woli na Smoczej utworzono w roku szkolnym 2017/18 Szkołę Podstawową nr 389 (jej dyrektorem została pani Sylwia Jakieła), a w następnym roku swoją działalność rozpoczęło Liceum Ogólnokształcące nr 161, kierowane przez panią Beatę Aranowską. Wszystko to stało się możliwe dzięki wytrwałości i determinacji Komitetu oraz pozyskaniu wielu sojuszników, w tym pana Andrzeja Halickiego, przewodniczącego PO na Mazowszu.
Sukces w walce o ocalenie dorobku szkoły zmotywował dyrekcję i nauczycieli do wytężonej pracy. Jej efektem było uzyskanie przez uczniów klas ósmych SP nr 389 najlepszych wyników z egzaminu zewnętrznego wśród warszawskich szkół publicznych. Także gimnazjaliści z ostatniego rocznika uzyskali świetne rezultaty – w postaci wyników bardzo wysokich i najwyższych.
W bieżącym roku szkolnym na Smoczej 19 rozpoczął swoją działalność Zespół Szkół nr 127, w którego skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 389 oraz CLXI Liceum Ogólnokształcące . To nowy rozdział w funkcjonowaniu szkoły na Smoczej 19. Wierzymy, że z czasem zasłużymy na równie duże zaufanie i uznanie, jakim cieszyło się jeszcze tak niedawno Gimnazjum nr 49, i że CLXI Liceum Ogólnokształcące zapisze własne chlubne karty w historii warszawskiej edukacji.