Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor - mgr Beata Aranowska

Zastępca dyrektora - mgr Sylwia Jakieła

Zastępca dyrektora - mgr Mariusz kaczmarski

Kierownik świetlicy - mgr Marzanna Wesołowska

 

 Weronika Boczar oddział przedszkolny
Katarzyna Ziemianowicz oddział przedszkolny
 Paulina Kossakowska nauczanie wczesnoszkolne
 Nina Sadowska -Gera nauczanie wczesnoszkolne
 Katarzyna Rutowicz nauczanie wczesnoszkolne 
 Bożena Olejnicka nauczanie wczesnoszkolne 
Marta Matusik  nauczanie wczesnoszkolne 
Grażyna Markowska nauczanie wczesnoszkolne 
Joanna Dąbrowska świetlica
Edyta Falińska świetlica
Katarzyna Kłyko-Jędrzejczak świetlica
Karolina Lewandowska świetlica
Monika Jakubowska świetlica
Marzanna Wesołowska kierownik świetlicy
Justyna Olendzka religia
Kinga Wachnik logopeda
Iwona Filanowska język angielski
Marta Gałązka-Niernsee pedagog szkolny
mgr inż. Anna Kucharzewska matematyka, informatyka, technika
Kornelia Morawska matematyka
Halina Chmielewska język polski
Paweł Szczepańczyk geografia, historia, etyka
Agata Zbucka biologia, przyroda
Urszula Sawicka w-f