Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

w roku szkolnym 2024/2025

 Data   Etap rekrutacji
 od do
 Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 27 lutego do 4 marca

(do godz. 16.00)

Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I, składają:

  • zgłoszenie edukacji w klasie I tej szkoły – jeśli jest to szkoła obwodowa dla dziecka;
  • deklarację woli zapisu do klasy I tej szkoły – jeśli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę, która nie jest obwodową.

Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych w harmonogramie.  

5 marca

(od godz. 13.00)

20 marca

(do godz. 20.00)

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

5 marca

(od godz. 13.00)

11 marca

(do godz. 16.00)

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

[!] Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do klas I sportowych publikujemy w oddzielnym komunikacie.

13 marca

17 marca

Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

[!] Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.

 

18 marca

(godz. 15.00)

Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

5 marca

(od godz. 13.00)

21 marca

(do godz. 16.00)

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

• wersję papierową bezpośrednio w szkole.

[!]  Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

25 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 kwietnia

(od godz. 13.00)

8 maja

(do godz. 10.00)

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja  (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 9 maja

do 24 maja 
  • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
  • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

12 czerwca

(godz. 16.00)

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

12 czerwca

(godz. 16.00)

18 czerwca

(do godz. 15.00)

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

• wersję papierową bezpośrednio w szkole.

[!]  Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji

i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

12 czerwca (godz. 16:00)

13 czerwca

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej

12 czerwca (godz. 16:00) 

17 czerwca (godz. 20:00) 

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

14 czerwca 

16 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

17 czerwca (godz. 10:00)

  Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.
26 czerwca (godz. 13:00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 czerwca

(od godz. 13:00)

1 lipca

(do godz. 10:00)

Rodzice składają potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca (godz. 13:00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.