Katarzyna Ziemianowicz

Weronika Boczar

 0A
Grażyna Markowska  1A
 Marta Matusik  1B
 Paulina Kossakowska  2A
 Nina Sadowska - Gera  2B
 Katarzyna Rutowicz  3A
Bożena Olejnicka  3B
 Paulina Tomaszewska  4A
 Halina Chmielewska  4B
 Kornelia Morawska  5A
 Paweł Szczepańczyk  6A