Wstęp

      Projekt szkolny „Smocza na ludowo” powstał z potrzeby przekazywania młodemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego różnych regionów Polski. Historia naszego kraju to bogactwo wszelkich tradycji i zwyczajów, które warto poznać, zrozumieć i docenić. W myśl polskiego przysłowia, które jest fragmentem wiersza S. Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” do nas nauczycieli, wychowawców należy uwrażliwianie dzieci na piękno kraju, w którym żyjemy.

 

Przewidywany czas realizacji projektu:

 • rok szkolny 2023/24, z możliwością kontynuowania w kolejnym roku szkolnym 2024/25.

 

Autorzy i koordynatorzy projektu:

 • Dariusz Jenderko
 • Marzanna Wesołowska

 

Uczestnicy projektu:

 • uczniowie Zespołu Szkół nr 127 w Warszawie

 

Główne założenia

Projekt edukacyjny jest metodą pracy uczniów nad danym zagadnieniem. Uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają swoje umiejętności, kształtują odpowiednie postawy wkładając więcej pracy własnej, zaangażowania, pomysłów, mają większą swobodę w realizacji zadań co wymaga również współpracy w grupach, zespole.

 1. Poszerzenie wiedzy nt. najbliższego środowiska, w którym żyją uczniowie, oraz różnych regionów Polski: ciekawych miejsc, ważnych postaci, zarówno historycznych jak i współczesnych, dawnych zwyczajów, gwary, sztuki, strojów, muzyki, zabaw itp.
 2. Kształtowanie więzi uczuciowych ze swoją miejscowością, regionem, poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju.
 3. Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody oraz jej poszanowanie.
 4. Zrozumienie związku między środowiskiem przyrodniczym, a życiem i działalnością człowieka.
 5. Doskonalenie umiejętności planowania pracy i prezentowanie efektów pracy.
 6. Rozwijanie odpowiedzialności za wykonanie zadań i współdziałania w grupie.
 7. Poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia.
 8. Wyrabianie umiejętności samodzielnego zdobywania, gromadzenia wiedzy i selekcji różnych wiadomości.
 9. Czerpanie radości ze wspólnie podejmowanych działań, eksplorowania natury, zdobywania nowych umiejętności.

 

Formy realizacji

Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem następujących metod i form:

 • obserwacja,
 • burza mózgów,
 • dyskusja,
 • praca z książką (albumy),
 • gry dydaktyczne,
 • opowiadanie,
 • karty zadań dla grup,
 • zagadki, rebusy, quizy,
 • konkursy,
 • filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne,
 • plakaty, wystawy, tworzenie własnych albumów,
 • degustacja kuchni regionalnej,
 • samodzielne dochodzenie do wiedzy,
 • praca indywidualna, zespołowa, zbiorowa,
 • wycieczki, zielone szkoły.

 

Wybrane regiony Polski

Turystyka i etnografia to nierozłączne elementy  poznawcze, które  pełnią ważną rolę w procesie edukacyjnym. Wzmacniają i rozwijają  cechy takie jak: fantazja, radość z przygody i zabawy, otwartość, chęć eksperymentowania, humor, energię. Są doskonałymi formami wypoczynku, regenerują siły do pracy w szkole, podnoszą sprawność fizyczną, ułatwiają osiągnięcie celów poznawczych i wychowawczych. To tylko niektóre z zalet wycieczek szkolnych.

Przygotowując harmonogram wyjść i wycieczek warto rozpocząć od poznawania swojej „małej ojczyzny”, środowiska lokalnego, aby później rozszerzać swoją wiedzę o kolejne miejsca na turystycznej mapie Polski.

Podczas wycieczek będziemy skupiać się na poznawaniu najciekawszych miejsc, postaci historycznych, gwary, muzyki, legend, tradycji, kuchni regionalnej, spotkań z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich, spacerów po lesie – spotkanie z panem leśniczym, poznania pracy rolnika, ogrodnika itp.

 

Mapa naszych zainteresowań:

 1. Zwiedzanie Warszawy.
 2. Poznanie regionu Mazowsza:
 • wycieczka do Sierpca (skansenu Muzeum Wsi Mazowieckiej) – zwiedzanie dawnych zagród chłopskich, drewnianego zabytkowego kościoła, dworku szlacheckiego, młynów wiatrowych, Galerii rzeźby ludowej itp.
 • wycieczka do Łowickiego Parku Etnograficznego,
 1. Poznanie ciekawych miejsc Ziemi Świętokrzyskiej:
 • Góry Świętokrzyskie,
 • Muzeum Wsi Kieleckiej – Tokarnia,
 • Park Jurajski w Bałtowie,
 1. Kraków – dawna stolica Polski.
 2. Mazury – kraina tysiąca jezior.

Wybór miejsc jest propozycją, może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych, zainteresowania uczniów i ich rodziców, zaangażowania w projekt, współpracy z wychowawcami klas.

 

Ewaluacja

Ewaluacją projektu interdyscyplinarnego będzie Festyn „Karcelak na Smoczej – Smocza na Karcelaku” planowany na pierwszą połowę czerwca. Wspólnej zabawie będą towarzyszyć m.in.:

 • tańce regionalne,
 • potrawy regionalne,
 • rękodzieła
 • muzyka itp.