Łąka kwietna z rodzimymi gatunkami roślin zielnych powstała na terenie naszej szkoły! Łąka kwietna to siedlisko i nisza dla wielu owadów, sprzyja bioróżnorodności i jest niezwykle istotna dla kultury i obrzędowości słowiańskiej. Zapraszamy do obserwacji.