22 kwietnia 2021 w kl. 4 A w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi, podczas lekcji techniki został zorganizowany klasowy konkurs "Nie wyrzucaj, tylko zrób... - Co możemy zrobić z surowców wtórnych?" Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów postawy proekologicznej.