Aby kształtować u dzieci świadomy stosunek do środowiska przyrodniczego, uczyć właściwych i aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony, realizujemy innowację pedagogiczną "Mali ogrodnicy". W ramach tego projektu wykorzystując teren zielony, którym otoczona jest nasza szkoła stworzyliśmy ogród warzywny i kwiatowy oraz łąkę kwietną. Nasi uczniowie podczas aktywnych zajęć na świeżym powietrzu uczą się praktycznych umiejętności związanych z uprawą roslin. Na bieżąco doglądają ogródka, sprzątają kiedy trzeba i plewią. Czują się za niego odpowiedzialni i cieszą z plonow, które wydaje.