Światowy Dzień Poezji zaakcentowaliśmy zajęciami w bibliotece. Spotkały się klasy młodsze (pierwsze i drugie) z uczennicami klas licealnych. Starsze czytały młodszym mniej znane wierszyki pani Wandy Chotomskiej. Następnie młodsi uczniowie mieli zadanie do wykonania. Z bardzo znanych wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima pouciekały niektóre słowa. Uczniowie musieli dopasować brakujące wyrazy tak, by wiersz można było przeczytać w całości. Przy czytaniu na głos nieoceniona była pomoc starszych koleżanek .
Na zakończenie wspólnie obejrzeliśmy występ trzech wspaniałych aktorów. Ich interpretacja wiersza "Lokomotywa" zachwyciła wszystkie dzieci.