Informujemy, że w roku szkolnym 2020/21 o stypendia szkolne rodzice wnioskują bezpośrednio do Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnych z miejscem zamieszkania.

Zebrania z rodzicami odbędą się według następującego harmonogramu:

 

2.09.2020

 Klasa  godzina sala 
0a 1730 10
 0b  1730  11
 1a  1900  12
 1b  1730  12
 2a  1900  13
 2b  1730  13
 3a  1730  14
 4a  1900  14

 

3.09.2020

 7a  1730  39

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 127 odbędzie się w następującym porządku:

 

  Klasy 0-3 SP    godzina 900

   Klasy 4-8 SP   godzina 1000

    

 

Uczniowie z klas 0-3 wchodzą na teren szkoły wejściem bocznym, od ulicy Smoczej. Tam będą czekać wychowawcy klas, którzy zaprowadzą uczniów do przydzielonej sali. Po zakończeniu spotkania odprowadzają dzieci do rodziców.

W związku z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły.

 

 

 
Oddajemy książki i podręczniki według następującego grafiku:
 
22 czerwca (poniedziałek)
 
7a  3a  930-1300
 
23 czerwca (wtorek)
 
8a   8b  1000-1300
 
24 czerwca (środa)
 
1b  2a   930-1400
 
Prosimy uczniów/rodziców o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa-wchodzimy do czytelni pojedynczo,w maseczkach.
 
Rodzice i uczniowie, którzy nie będą mogli przyjść do szkoły w wyznaczonych godzinach będą mogli zostawić podręczniki i książki
w kartonie przy wejściu do biblioteki.
 
 
Magdalena Lewandowska
Katarzyna Król

Informujemy, że test predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej odbędzie się 5.VI.2020 r.
w siedzibie naszej szkoły przy ulicy Smoczej.

 

Kandydaci o nazwiskach od A-K zapraszamy na 830

 

Kandydaci o nazwiskach od L-Z zapraszamy na 930

 

Prosimy o zabranie własnych długopisów oraz dokumentów potwierdzających tożsamość.

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego - należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę "Pobierz wniosek ". Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce "Pliki do pobrania, instrukcja", wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

 

DO DYREKTORÓW

DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW

DO UCZNIÓW