Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych, wyrobienie umiejętności identyfikacji źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnych technik plastycznych. Nasi uczniowie wzięli liczny udział w konkursie. Ucieszyło nas tak duże zainteresowanie tematyką antysmogową. Wierzymy, że przełoży się to na wzrost świadomości zagrożeń wynikających ze smogu. Mamy wielka satysfakcję, że nasi najmłodsi uczniowie dostrzegają wage i istotę bliskich nam tematów jakimi są ekologia i zanieczyszczenie powietrza.