Projekt w ZS 127 realizowany jest w ramach dwóch odrębnych, ale uzupełniających się działań. Projekt "Mali Ogrodnicy" oraz "Projekt Ekosfery" łączą w sobie w sposób komplementarny cele edukacyjne, takie jak poszerzanie wiedzy o biologii roślin i zwierząt, inicjowanie i pogłębianie szacunku dla otaczającego świata i bioróżnorodności oraz rozumienie kulturowego i gospodarczego znaczenia roślin.

W ramach projektu "Ekosfery" powstały: 1. Rabata ogrodowa w kształcie fali. 2. Domek dla kota wolnożyjącego na terenie szkoły. 3.Łąka turzycowa wraz z domkiem i strefą dla jeży na terenie szkoły. 4. Oznakowane kopce z liści dla jeży na osiedlach Woli i w Śródmieściu. 5. Miejsca dokarmiania i obserwacji kotów wolnożyjących.

Projekt "Ekosfery" i "Mali Ogrodnicy" angażuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej oraz Liceum. Uczymy młodych ludzi szacunku i podziwu dla otaczającej nas przyrody w mieście.