Szkolnym doradcą zawodowym, koordynatorem doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 389 jest pan Dariusz Wasiłek. 

 

 


Przydatne strony internetowe:

INFORMACJE PRZYDATNE PODCZAS REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Biuro Edukacji

Informacje o dniach otwartych w szkołach ponadpodstawowych, wykaz szkół

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

PRZYDATNE DLA GIMNAZJALISTÓW i ÓSMOKLASISTÓW STRONY INTERNETOWE

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Filmy o zawodach

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Drogi zawodowe

Mapa karier

Miasto zawodów, plakaty mapy karier, ścieżki kariery

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Wyszukiwarka zawodów
Wybieram zawód

Katalog zawodów

Karty zawodów

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

Wybieram studia

Kierunki i uczelnie wg przedmiotów zdawanych na maturze

Bliżej Rynku Pracy

Materiały wspierające uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych

 

APLIKACJE INTERNETOWE,

GRY ORAZ TESTY DO SAMODZIELNEJ OCENY PREFERENCJI ZAWODOWYCH

Testy diagnostyczne

Testy pozwalające na poznanie własnych predyspozycji zawodowych i zainteresowań przez uczniów gimnazjum

Kompetencjometr

Test predyspozycji zawodowych

Wybieram zawód

Narzędzia diagnostyczne wspomagające proces rozpoznawania swoich predyspozycji

Test przedsiębiorczości

Test predyspozycji zawodowych

Test Labirynt zawodów

PROGRA - testy z projektu "Labirynt zawodów"

Gra Klocki kariery

Planowanie kariery

Klucz do kariery

Kwestionariusz obszarów i kompetencji zawodowych

Test osobowości

Test osobowości "16personalities"