Wzięli w nim udział najmłodsi uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami oraz logopedą Panią Kingą Wachnik. Naszym zadaniem było budować świadomość społeczną wśród dzieci na temat autyzmu, kształtowanie właściwych postaw prospołecznych, wychowania do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość, aktywizowanie społeczności szkolnej do integracji oraz zrozumienia emocji i uczuć innych osób. Chcąc przekazać iskierkę przyjaźni osobom z autyzmem oraz ich rodzinom przygotowaliśmy gazetkę szkolną, zorganizowaliśmy konkurs plastyczny "Rozumiem, akceptuję, podziwiam", przeczytaliśmy i omówiliśmy książkę przybliżającą zagadnienia dotyczące spektrum autyzmu, a także ubrani na niebiesko odbyliśmy "Spacer dla autyzmu".