Zakończenie roku szkolnego - 25 czerwca:

900 - klasa VIII - najpierw sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą.

1000 - klasy: IV i VII SP oraz wszystkie klasy LO - spotkanie tylko z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

1100 - klasy I - III - najpierw sala gimnastyczna, a następnie spotkanie z wychowawcami klas.

Jednocześnie informujemy, że rodzice uczniów nie mogą uczestniczyć w ww. spotkaniach.